- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

K

Kaligarič, Mitja, Faculty of Agriculture and Life Sciences, University of Maribor, Pivola 10, SI-2311 Hoče-Slivnica, Slovenia
Karaman, Gordan S., Montenegrin Academy of Sciences and Arts, Podgorica
Kavšek, Jernej
Kladnik, Andraž
Klykov, Alexey, FSBSI “FSC of agribiotechnology in the Far East named after A.K. Chaika”, Russia
Knapič, Matej, Agricultural institute of Slovenia, Plant protection department, Hacquetova ulica 17, SI-1000 Ljubljana
Knehtl, Miha, Inštitut za vode Republike Slovenije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kocjan, Janez Mihael
Kocjan, Janez Mihael (Slovenia)
Kolar, Darja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva 7, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Kosec, Jože
Kraigher, Hojka
Kraigher, Hojka, Department of Forest Physiology and Genetics, Slovenian Forestry Institute, Ljubljana
Kraigher, Hojka, Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Krajnc, Nike, Department of Forest Physiology and Genetics, Slovenian Forestry Institute
Kranjc et al., Andrej
Kreft, Ivan
Kreft, Ivan, Slovenian Academy of Sciences and Arts, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Kreft, Marko, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, & Inštitut za patofiziologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenia; Celica Biomedical, Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana, Slovenia
Kreft, Samo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva 7, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Kroflič, Ana, Department of Environmental Sciences, “Jožef Stefan” Institute, Ljubljana, Jamova c. 39, Ljubljana, Slovenia
Kump, Peter, Jožef Stefan Institute, Jamova 37, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Kutnar, Lado, Slovenian Forestry Institute, Department of Forest Ecology

L

Laznik, Žiga, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo – Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Leban, Vid

101 - 125 of 257 items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>