- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

S

Sadar, Zvone, Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana, Krajevna enota Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, SI-6240 Kozina
Seliškar, Andrej
Seliškar, Andrej (Slovenia)

Š

Šilc, Urban, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Institute of Biology, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Šiling, Rebeka, Inštitut za vode Republike Slovenije - 1000 Ljubljana, Slovenija
Šircelj, Helena, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, Slovenia
Škaraban, Jure, Department of Biology, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Maribor, Maribor, Slovenia

S

Sket, Boris, Department of Biology, Biotechnical faculty, University of Ljubljana, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Sket, Boris, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana

Š

Škrabanja, Vida, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Škrabanja, Vida, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana
Škrabanja, Vida, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

S

Skumavec, Jože
Skumavec, Jože, Zgornje Laze 21, SI-4247 Zgornje Gorje
Slatner, Jure

Š

Šoster, Aleš
Šoster, Aleš (Slovenia)
Šoster, Aleš, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, Aškerčeva 12, SI -1000 Ljubljana
Šoster, Aleš, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, Aškerčeva 12, Slovenija
Šoster, Aleš, Vojnik

S

Stare, France
Stibilj, Vekoslava, Department of Environmental Sciences, “Jožef Stefan” Institute, Ljubljana, Jamova c. 39, Ljubljana, Slovenia
Stibilj, Vekoslava, Jožef Stefan Institute, Jamova 39, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Š

Štraus, Ines, Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

S

Strgar, Peter

1 - 25 of 29 items    1 2 > >>