About the Journal

Focus and Scope

Folia biologica et geologica so znanstvena revija IV. razreda SAZU za naravoslovne vede. Objavljajo naravoslovne znanstvene razprave in pregledne članke, ki se nanašajo predvsem na raziskave v našem etničnem območju Slovenije, pa tudi raziskave na območju Evrope in širše, ki so pomembne, potrebne ali primerljive za naša preučevanja.

Folia biologica et geologica is a scientific periodical of the Classis IV: Natural history that publishes natural scientific proceedings and review articles referring mainly to researches in ethnic region of ours, and also in Europe and elsewhere being of importance, necessity and comparison to our researches.

Publication Frequency

Folia biologica et geologica is published two to four times annually.

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Folia biologica et geologica

Folia biologica et geologica objavlja znanstvene prispevke s področij zoologije, botanike, paleontologije, geologije in z njimi povezanih področij. V njih avtorji obravnavanjo taksonomske, biogeografske, ekološke in druge naravovarstvene ter splošne vidike naravoslovja.Folia biologica et geologica predstavlja nadaljevanje Razprav IV. Razreda za naravoslovne vede Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Journal History

Previously published as:

Razprave, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za naravoslovne vede / Dissertationes classis IV; ISSN 0352-5090