Folia biologica et geologica https://ojs.sazu.si/folia_bio_geo <p><em>Folia biologica et geologica, </em>ISSN 2335-2914,<em> </em> (Ex: Razprave, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za naravoslovne vede / Dissertationes classis IV; ISSN 0352-5090), is a scientific periodical of the Classis IV: Natural history of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, that publishes natural scientific proceedings and review articles referring mainly to researches in ethnic region of ours, and also in Europe and elsewhere being of importance, necessity and comparison to our researches.</p> <p>It is published two to four times annually.</p> <p>The journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.</p> <p><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" rel="license"><img src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png" alt="Creative Commons License" /></a><br />This work is licensed under a <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" rel="license">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p> <p> </p> Slovenian Academy of Sciences and Arts en-US Folia biologica et geologica 1855-7996 Authors who publish with this journal agree to the following terms:<br /> <ol type="a"><br /><li>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</li><br /><li>Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.</li><br /><li>Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li></ol> Phytosociological analysis of submontane beech forestsin the upper part of Nadiža (Natisone) Valley in the Breginjski Kot (Julian Alps, northwestern Slovenia, northeastern Italy) https://ojs.sazu.si/folia_bio_geo/article/view/8041 <p>We conducted a phytosociological analysis of submontane beech forests on calcareous-silicate bedrock at the upper course of the Nadiža River and its tributaries (the brooks of Beli Potok / Rio Bianco, Črni Potok / Rio Nero, Plazi Potok, Globotnik, Legrada / Lerada, Jamnik / Jamjak, Veliki Potok). Based on comparisons with similar beech communities in geographically closer areas we classified them into the new association <em>Polysticho braunii-Fagetum sylvaticae</em>. The new association was subdivided into five subassociations: <em>luzuletosum luzuloidis</em>, <em>stellarietosum montanae, typicum, caricetosum albae</em> and <em>saxifragetosum cuneifolii</em>. The beech stands at the village of Staro Selo and several beech stands at Podbela were classified into the association <em>Ornithogalo pyrenaici-Fagetum</em>.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Izvleček</strong></p> <p>Fitocenološko smo raziskali submontanske bukove gozdove na karbonatno-silikatni geološki podlagi ob zgornjem teku reke Nadiže in njenih pritokov (Beli potok / Rio Bianco, Črni potok / Rio Nero, Plazi potok, Globotnik, Legrada / Lerada,<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>Jamnik / Jamjak, Veliki potok) in jih na podlagi primerjav s podobnimi bukovimi združbami v geografsko bližnjih območjih uvrstili v novo asociacijo <em>Polysticho braunii-Fagetum sylvaticae</em>. Členili smo jo v pet subasociacij: <em>luzuletosum luzuloidis</em>, <em>stellarietosum montanae, typicum, caricetosum albae</em> in <em>saxifragetosum cuneifolii</em>. V asociacijo <em>Ornithogalo pyrenaici-Fagetum</em> smo uvrstili bukove sestoje pri Starem selu in nekatere bukove sestoje pri Podbeli.</p> Igor Dakskobler Marko Pavlin Copyright (c) 2023 2023-09-11 2023-09-11 64 2 283 380 10.3986/fbg0104 Foliar application of silicon has little effect on hydroponically grown barley (Hordeum vulgare L.) / Foliarno dodajanje silicija ima malo učinka na hidroponsko gojen ječmen (Hordeum vulgare L.) https://ojs.sazu.si/folia_bio_geo/article/view/8042 <p>Silicon is an element widely distributed on the earth’s crust. It can ameliorate stress in plants grown in unfavorable conditions. Barley is an important cereal used as a staple food. In our experiment, barley was grown on a floating hydroponics system in a greenhouse. Plants were stabilized in pots containing rockwool. Half of the plants were sprayed with potassium silicate (0.25 ml 6% K2SiO3 L-1) every ten days for 35 days. The vitality of plants during their growth was monitored by measuring the potential photochemical efficiency of photosystem II. After 16 and 35 days of silicon application, shoot length, root length, and fresh and dry biomass were measured. At the end of the experiment, the number of leaves and shoots, specific leaf area, leaf optical properties, and lipid peroxidation were determined as well. The potential photochemical efficiency of photosystem II was close to 0.8 and unaffected by the addition of silicon, indicating a good condition of the plants. Results showed lower leaf reflectance for silicon-treated plants in UVA, UVB, and blue light wavelengths, possibly due to a layer of potassium silicate on leaves. After 16 days, silicon-treated plants’ fresh shoot weight and root length were higher than in control plants. Results showed that additional foliar application of silicon does not cause stress in the barley plant.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Izvleček</strong></p> <p>Silicij je pogost element v zemljini skorji in lahko znižuje stres rastlin, ki rastejo v neugodnih razmerah. Ječmen je za ljudi pomembno žito, saj spada med osnovna živila. Poskus smo izvedli na plavajočem hidroponskem sistemu v rastlinjaku na Biotehniški fakulteti. Rastline so bile ukoreninjene v lončkih s kameno volno. Polovico rastlin smo škropili s kalijevim silikatom (0,25 ml 6% K2SiO3 L-1) vsakih deset dni. Med rastjo smo spremljali vitalnost rastlin z merjenjem potencialne fotokemične učinkovitosti fotosistema II. Po 16 in 35 dneh nanašanja Si, smo izmerili velikost poganjkov, dolžino korenin ter svežo in suho biomaso. Na koncu poskusa smo prešteli število listov in poganjkov, določili specifično listno površino, optične lastnosti listov in stopnjo lipidne peroksidacije. Potencialna fotokemična učinkovitost fotosistema II je bila v vseh tretmajih blizu 0,8, kar je nakazovalo na dobro stanje rastlin. Rezultati so pokazali nižjo odbojnost listov pri rastlinah, škropljenih s Si v UVA, UVB in modrem spektru valovnih dolžin, najverjetneje zaradi nastale plasti kalijevega silikata na listih. Po 16 dneh so imele s Si tretirane rastline večjo svežo maso poganjkov in daljše korenine kot rastline brez dodanega Si. Rezultati so pokazali, da škropljenje s silicijem ne povzroča stresa v ječmenu.</p> Anja Mavrič Čermelj Aleksandra Golob Nina Kacjan Maršić Mateja Germ Copyright (c) 2023 2023-09-11 2023-09-11 64 2 381 388 10.3986/fbg0105