- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

B

Bajc, Marko
Baloh, Tjaša, Gozdarski inštitut Slovenije (Slovenian Forestry Institute), Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Barsukova, Elena, FSBSI “FSC of agribiotechnology in the Far East named after A.K. Chaika”, Russia
Bartol, Miloš
Bartol, Miloš, Geocentrum, Uppsala (Sweden)
Bartol, Miloš, Paleontološki inštitut Ivana Rakovca ZRC SAZU (Slovenia)
Bašić, Fejzo, Faculty of Agriculture and Food Science, University of Sarajevo, Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Bavcon, Jože
Bizjak Mali, Lilijana, Department of Biology, Biotechnical faculty, University of Ljubljana, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Bohinc, Tanja, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Dept. of Agronomy, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Bonafaccia, Francesco, Department of Ecological and Biological Sciences (DEB), Laboratory of Cellular and Molecular Nutrition, University of Tuscia, Largo dell’Università snc, 01100 Viterbo, Italy
Bonafaccia, Giovanni, Food and Nutrition Research Center (CRA - NUT), Via Ardeatina 546, 00178 Roma, Italy
Borovaya, Svetlana, FSBSI “FSC of agribiotechnology in the Far East named after A.K. Chaika”, Russia
Božič, Gregor
Božič, Gregor, Department of Forest Physiology and Genetics, Slovenian Forestry Institute (Slovenia)
Božič, Gregor, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko, Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana
Božič, Janko, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Brezovar, Jernej
Brus, Robert, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, SI-1000 Ljubljana
Budič, Bojan, National Institute of Chemistry, Hajdrihova 19, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Byrne, Stephen L., Teagasc Crop Science Department, Oak Park, Carlow, R93XE12, Ireland

1 - 21 of 21 items