- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

D

Dakskobler, Igor, Jovan Hadži Institute of Biology, Scientific Research Centre of Slovenian Academy of Sciences and Arts, Regional research unit
Dakskobler, Igor, Jovan Hadži Institute of Biology, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
Dakskobler, Igor, Jovan Hadži Institute of Biology, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana
Dakskobler, Igor, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Institute of Biology, Regional Unit Tolmin, Brunov drevored 13, SI-5220 Tolmin
Djikić, Mirha, Faculty of Agriculture and Food Science, University of Sarajevo, Zmaja od Bosne 8, BiH 7000 Sarajevo, Bosnia-Hercegovina
Dohtdong, Lashaihun, Department of Botany, North-Eastern Hill University, Shillong, India
Dolinar, Branko
Dolinar, Branko (Slovenia)
Dolinar, Branko, Ljubljana
Drovenik, Božidar

F

Ferreira, Andreja, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine, Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana
Finžgar, Domen
Frajman, Božo, Institute of Botany, University of Innsbruck, Innsbruck
Franz, Wilfried Robert, Klagenfurt - Viktring

G

Gadžo, Drena, Faculty of Agriculture and Food Science, University of Sarajevo, Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Gadžo, Drena, Faculty of Agriculture and Food Science, University of Sarajevo, Zmaja od Bosne 8, BiH 7000 Sarajevo, Bosnia-Hercegovina
Gadžo, Drena, Faculty of Agriculture and Food Science, University of Sarajevo, Zmaja od Bosne 8, Bosnia and Herzegovina
Galli, Vincenzo, Food and Nutrition Research Center (CRA - NUT), Via Ardeatina 546, 00178 Roma, Italy
Gavrić, Teofil, Faculty of Agriculture and Food Science, University of Sarajevo, Zmaja od Bosne 8, BiH 7000 Sarajevo, Bosnia-Hercegovina
Germ, Mateja, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenia
Germ, Mateja, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Germ, Mateja, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana
Germ, Mateja, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, Slovenia
Germ, Mateja, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Germ, Mateja, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, SI-1001 Ljubljana, Slovenija

51 - 75 of 257 items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>