New association of small-leaved lime in eastern Slovenia (Viburno opuli-Tilietum cordatae ass. nova) / Nova združba lipovca v vzhodni Sloveniji (Viburno opuli-Tilietum cordatae ass. nova)

  • Mitja Zupančič
  • Vinko Žagar

Abstract

On a steep slope in Posotelje on Rudnica near Podčetrtek, we recorded probably a new association Viburno opuli-Tilietum cordatae ass. nova. We originally envisaged that it was a new initial stage of the already known association Tilio cordatae-Aceretum platanoidis Ž. Košir 1953. However, Jaccard's and Sørensen's indexes showed very low coefficients of similarity (σj = 23.4, σs = 37.9), which made us consider the existence of a new, previously named association. We consider the association Viburno-Tilietum to be a vicariant phytocenosis of the edge of the subpannonian region of Slovenia, of the subalpine-alpine association Tilio-Aceretum.

Key words: phytocenology, Tilio-Aceretum, Viburno-Tilietum, Tilia cordata, Acer platanoides, Quercus cerris, Q. petraea, Acer campestre, Sorbus torminalis, edge of subpannonian Slovenia

 

V Posotelju na Rudnici pri Podčetrtku je na strmem pobočju zabeležena verjetno nova asociacija Viburno opuli-Tilietum cordatae ass. nova. Prvotno smo predvidevali, da gre za nov inicialni stadij že znane asociacije Tilio cordatae-Aceretum platanoidis Ž. Košir 1953. Vendar sta Jaccardov indeks in indeks Sørensenove pokazala zelo nizke količnike (σj = 23,4, σs = 37,9) podobnosti, kar je dalo misliti na obstoj nove, prej imenovane asociacije. Asociacijo Viburno-Tilietum štejemo za vikariantno fitocenozo obrobnega predpanonskega območja Slovenije predalpsko-alpske asociacije Tilio-Aceretum.

Ključne besede: fitocenologija, Tilio-Aceretum, Viburno-Tilietum, Tilia cordata, Acer platanoides, Quercus cerris, Q. petraea, Acer campestre, Sorbus torminalis, obrobje subpanonske Slovenije

Published
2014-04-04
Section
Articles