Pregled flore Bloške planote (Notranjska, Slovenija) / Survey of Bloke plateau flora (Notranjska region, Slovenia)

  • Branko Vreš
  • Branko Dolinar
  • Andrej Seliškar

Abstract

V članku smo predstavili rezultate popisovanj flore na Bloški planoti, ki smo jih po srednjeevropski metodi florističnega kartiranja opravili v letih od 2008 do 2013. Na raziskovanem območju smo naredili 542 popisov v petih kvadrantih: 0152/4, 0153/3, 0252/2, 0253/1 in 0253/3. Popisali smo 545 taksonov, med njimi jih je 70 uvrščenih v Rdeči seznam praprotnic in semenk in 39 vrst v seznam Uredbe o zavarovanih rastlinskih vrstah Slovenije.

Ključne besede: Bloška planota, Bloščica, Notranjska, slovenska flora, dinarsko fitogeografsko območje

 

The article presents the results of the inventory of flora on the Bloke Plateau carried out from 2008 to 2013 according to the Middle-European method of floristic mapping. In the study area we made 542 records in five quadrants: 0152/4, 0153/3 0252/2, 0253/1 and 0253/3. We recorded 545 taxa, of which 70 species are listed in the Red List of ferns and flowering plants and 39 species included in the Decree of protected plant species Slovenia.

Key words: Bloke plateau, Bloščica, Notranjska region, Flora of Slovenia, Dinaric phytogeographical region

Published
2014-04-04
Section
Articles