Ectomycorrhizal symbionts of silver fir in Slovenia / Ektomikorizni simbionti navadne jelke v Sloveniji

Authors

  • Tina Unuk Nahberger Slovenian Forestry Institute, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
  • Hojka Kraigher Slovenian Forestry Institute, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
  • Tine Grebenc Slovenian Forestry Institute, Večna pot 2, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.3986/fbg0107

Keywords:

silver fir, ectomycorrhizal symbionts, ITS barcoding, Slovenia

Abstract

Ectomycorrhizal symbionts of silver fir have been in Slovenia rarely analyzed and identified, thereby little is known about their diversity and distribution across Slovenia. The aim of this study was to identify ectomycorrhizal fungal symbionts of silver fir in silver fir natural distribution area in Slovenia. Ectomycorrhizal fungi were identified based on morphological and anatomical descriptions and by ITS DNA barcoding. Altogether we identified 86 different ectomycorrhizal symbionts of silver fir, many of them were in symbiosis with silver fir, in our study identified for the first-time. The most abundant ECM fungal taxa were assigned to Russula, Tomentella and Lactarius genus. 

 

Izvleček

Ektomikorizni simbionti navadne jelke v Sloveniji, so do sedaj bili le redko predmet raziskav, zato je poznavanje njihove pestrosti in razširjenosti v Sloveniji pomanjkljivo. Namen raziskave je bil identificirati glivne vrste, ki tvorijo ektomikorizno simbiozo z navadno jelko na naravnem območju razširjenosti navadne jelke v Sloveniji. Ektomikorizne simbionte smo identificirali s pomočjo morfološko-anatomskih značilnosti ter ITS DNK barkod. Skupaj smo identificirali 86 različnih ektomikoriznih glivnih vrst, pri čemer smo veliko vrst v ektomikorizni simbiozi z navadno jelko v naši študiji identificirali prvič. Med številčnejše ektomikorizne glive so se uvrstile glive iz rodov Russula, Tomentella in Lactarius.  

Ključne besede: navadna jelka, ektomikorizni simbionti, ITS barkoda, Slovenija

Downloads

Published

2024-06-05

Issue

Section

Articles