New locality and sites of Pulmonaria australis in the Triglav Mountains (the Julian Alps, NW Slovenia) / Novo nahajališče in rastišča vrste Pulmonaria australis v Triglavskem pogorju (Julijske Alpe, Slovenija)

  • Igor Dakskobler Jovan Hadži Institute of Biology, Scientific Research Centre of Slovenian Academy of Sciences and Arts, Regional research unit
  • Branko Zupan

Abstract

The paper describes a new locality and sites of Pulmunaria australis in the Triglav Mountains under the peak Spodnja Brda on the northern edge of the Pokljuka plateau. Pulmonaria australis is a new species in the flora of both the Triglav National Park and the eastern Julian Alps. This locality is very different from its other known localities in Slovenia in terms of its elevation belt (almost 1800 m a.s.l.) and its sites (stony grassland on an overgrown scree slope with dominating species of the class Elyno-Seslerietea); it is, however, similar to some Pulmonaria australis sites in other Alpine regions, such as South Tyrol in N Italy.

Key words: phytogeography, phytosociology, Pulmonaria australis, Julian Alps, Triglav National Park, northwestern Slovenia

 

Opisujemo novo nahajališče in rastišča vrste Pulmunaria australis v Triglavskem pogorju, pod vzpetino Spodnja Brda na severnem robu Pokljuke. To je novost za floro Triglavskega narodnega parka in vzhodnih Julijskih Alp. Po višinskem pasu uspevanja (skoraj 1800 m nm. v.) in rastiščih (kamnito travišče na poraslem melišču s prevladujočimi vrstami razreda Elyno-Seslerietea) se to nahajališče precej razlikuje od njenih drugih znanih nahajališč v Sloveniji, podobno pa je nekaterim njenim nahajališčem v drugih alpskih pokrajinah, na primer na Južnem Tirolskem v severni Italiji.

Ključne besede: fitogeografija, fitocenologija, Pulmonaria australis, Julijske Alpe, Triglavski narodni park, severozahodna  Slovenija

Published
2014-04-04
Section
Articles