Forest communities and characteristics of flora in the Liščak basin (Bača Valley, Julian Alps) / Gozdne združbe in značilnosti rastlinstva v povodju Liščaka (Baška dolina, Julijske Alpe)

Authors

  • Igor Dakskobler Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Institute of Biology, Regional unit Tolmin, Brunov drevored 13, SI-5220 Tolmin
  • Andrej Martinčič
  • Peter Razpet Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Tumov drevored 17, SI-5220 Tolmin

DOI:

https://doi.org/10.3986/fbg0101

Keywords:

vegetation, flora, synsystematics, Kneška Grapa gorge, Vintgar Gorge, Triglav National Park, Natura 2000

Abstract

With phytosociological relevés we documented at the rank of association more than ten forests communities in the Liščak basin in the southern Julian Alps. Due to its geological (limestone, marlstone, claystone, chert) and geomorphological specifics (steep slopes, south-facing gorge) the stands of associations Seslerio autumnalis-Fagetum and Saxifrago cuneifolii-Fagetum prevail. We identified similarities and differences between narrow and deep gorges and ravines in the Julian Alps by comparing flora and vegetation in the Liščak basin and the Vintgar Gorge at Podhom, and described two new syntaxa.

Key words: vegetation, flora, synsystematics, Kneška Grapa gorge, Vintgar Gorge, Triglav National Park, Natura 2000 

 

Izvleček

V povodju Liščaka v južnih Julijskih Alpah smo s fitocenološkimi popisi in preglednicami dokumentirali več kot deset gozdnih združb na rangu asociacije. Zaradi njegovih geoloških (apnenec, laporovec, glinavec, roženec) in geomorfoloških posebnosti (velika strmina, usmerjenost grape proti jugu) prevladujejo sestoji asociacij Seslerio autumnalis-Fagetum in Saxifrago cuneifolii-Fagetum. Podobnosti in razlike ozkih in globokih grap in sotesk v Julijskih Alpah smo ugotavljali na podlagi primerjave rastja in rastlinstva povodja Liščaka in soteske Vintgar pri Podhomu in pri tem opisali tudi dva nova sintaksona.

Ključne besede: vegetacija, flora, sinsistematika, Kneška grapa, Vintgar, Triglavski narodni park, Natura 2000 

Downloads

Published

2023-02-24

Issue

Section

Articles