Localities and sites of thermophilic species Stipa eriocaulis and Dictamnus albus in Bohinj (Julian Alps, Slovenia) / Nahajališča in rastišča toploljubnih vrst Stipa eriocaulis in Dictamnus albus v Bohinju (Julijske Alpe, Slovenija)

Authors

  • Igor Dakskobler Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Institute of Biology, Regional unit Tolmin, Brunov drevored 13, SI-5220 Tolmin
  • Brane Anderle
  • Branko Zupan

DOI:

https://doi.org/10.3986/fbg0094

Keywords:

flora, vegetation, Cytisantho-Ostryetum, Bohinj, Triglav National Park, rastlinstvo, rastje, Triglavski narodni park

Abstract

Above the northern bank of Lake Bohinj and under Mt. Studor above the village of Stara Fužina we found new localities of Stipa eriocaulis subsp. austriaca, which is very rare in the Southeastern Alps. During our search for this grass under Mt. Studor we came across Dictamnus albus, a novelty in the flora of Bohinj and the Julian Alps. We carried out a phytosociological inventory of their sites and determined that they both occur in the stands of association Cytisantho-Ostryetum, whose classical localities are in Bohinj. The occurrence of Dictamnus albus in this Alpine valley is associated with the distinctly warm aspect of the steep and rocky sunny slopes of Mt. Studor, with open low-growth forest stands, and the bedrock (massive limestone and platy limestone with chert from the Upper Triassic).

 

IZVLEČEK

V Bohinju smo našli nova nahajališča v jugovzhodnih Alpah zelo redke podvrste Stipa eriocaulis subsp. austriaca nad severno obalo Bohinjskega jezera in pod Studorjem nad Staro Fužino. Ob iskanju te trave smo pod Studorjem našli tudi vrsto Dictamnus albus, ki je novost za floro Bohinja in Julijskih Alp. Fitocenološko smo popisali njuna rastišča in ugotovili, da obe uspevata v sestojih asociacije Cytisantho-Ostryetum, ki ima v Bohinju svoja klasična nahajališča. Pojavljanje vrste Dictamnus albus v alpski dolini povezujemo z izrazito toplo lego strmih in kamnitih prisojnih pobočij Studorja, vrzelastimi nizkimi gozdnimi sestoji in tamkajšnjo kamnino (zgornjetriasni masivni apnenec in ploščasti apnenec z rožencem).

Downloads

Published

2022-06-23

Issue

Section

Articles