Vegetation and flora of the river-basin of the Gačnik stream (Vojsko, Spodnja Trebuša) – a contribution for its nature protection evaluation / Rastje in rastlinstvo povodja Gačnika na Vojskem in v Trebuši – prispevek za njegovo naravovarstveno vrednotenje

  • Igor Dakskobler Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Biološki inštitut Jovana Hadžija, Regijska raziskovalna enota Tolmin, Brunov drevored 13, SI-5220 Tolmin
  • Jože Čar Beblerjeva 4, 5280 Idrija
  • Anka Rudolf Beblerjeva 10, 5280 Idrija
  • Rafael Terpin Vojskarska 12, 5280 Idrija
  • Branko Vreš Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Biološki inštitut Jovana Hadžija, Novi trg 2, SI- 1000 Ljubljana

Abstract

We have summarized results of our research of vegetation and flora in the river-basin of the Gačnik (Vojsko, Dolenja Trebuša) in western Slovenia. We enumerate most frequent and characteristic plant communities, which belong to seven habitat types of European conservation importance. In their stands grow two Natura 2000 species (Primula carniolica, Cypripedium calceolus) and almost 60 vascular plant species, which are protected and (or) on the red list. Among communities and plants are the most threatened fens and moist grasslands and their characteristic species: Drosera rotundifolia, Dactylorhiza lapponicasubsp. rhaetica, D. traunsteineri, Eleocharis quinqueflora,Eriophorum angustifolium, E. latifolium, Pinguicula vulgaris and Trichophorum alpinum.

Key words: vegetation, flora, wetlands, fens, Natura 2000, Slovenia

 

Izvleček

V članku smo povzeli rezultate naših raziskav rastja in rastlinstva v povodja Gačnika na Vojskem in v Trebuši v zahodni Sloveniji. Naštevamo najbolj pogoste in najbolj značilne rastlinske združbe, zavarovane in redke rastline in naravovarstveno vredne habitatne tipe. Slednjih je vsaj sedem. V njihovih združbah uspevata dve Natura 2000 vrsti (Primula carniolica, Cypripedium calceolus) in skoraj 60 zavarovanih in (ali) redkih cevnic (rdeči seznam). Med združbami so najbolj ogrožena mokrišča (nizka barja in mokrotni travniki) in njihove značilne vrste: Drosera rotundifolia, Dactylorhiza lapponicasubsp. rhaetica, D. traunsteineri, Eleocharis quin­queflora,Eriophorum angustifolium, E. latifolium, Pinguicula vulgaris in Trichophorum alpinum.

Ključne besede: vegetacija, flora, mokrišča, nizka barja, Natura 2000, Slovenija

Published
2021-05-10
Section
Articles